GLAM vs SOM T20 Vitality Blast Jul 19, 2024 Highlights

T20 Vitality Blast

Sophia Gardens

Glamorgan

GLAM

Somerset

SOM

Glamorgan

GLAM

2.62

Somerset

SOM

1.61

Bet

Highlights

Match has not started yet